صفحه نخست > محصولات بومی
438 محصول بومی

کلاه پشمی
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 50,000 تومان
score score score score score

جوراب پشمی
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

شال
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 70,000 تومان
score score score score score

دستبند
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 5,000 تومان
score score score score score

کیف دوشی کوچک
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 55,000 تومان
score score score score score

کیف دوشی بزرگ
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 70,000 تومان
score score score score score

کشک
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

دستکش
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه کلوت کویر
قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

سربند پشم شتری
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه کلوت کویر
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

کیف دوشی بزرگ
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه کلوت کویر
قیمت : 50,000 تومان
score score score score score

دستبند
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه کلوت کویر
قیمت : 5,000 تومان
score score score score score

کیف پول پشمی
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه کلوت کویر
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

کلاه پشمی
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه کلوت کویر
قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

جوراب پشمی
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه کلوت کویر
قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

شال
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه کلوت کویر
قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

برگه زرد آلو
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

برگه هلو
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

آلوچه خشک
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

کمپوت زرد آلو
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

رب زرشک کوهی
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قیصی زردآلو
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

آلو بخارا خشک
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

برگه سیب درختی
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 18,000 تومان
score score score score score

بلبلی زردآلو
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

لواشک زردآلو
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

لواشک سیب
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

سرکه سیب
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

رب آلو
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 17,000 تومان
score score score score score

ترشی بادمجان
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

ترشی خرفه
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

کمپوت گیلاس
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه بالا محله
قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

شیره خرما
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه خانه نخل کویر
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

زیره کوهی
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه خانه نخل کویر
قیمت : 450,000 تومان
score score score score score

کشک محلی
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه خانه نخل کویر
قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

سیر
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه خانه نخل کویر
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

شلغم
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه خانه نخل کویر
قیمت : 1,500 تومان
score score score score score

قیمت : 36,000 تومان
score score score score score

سیب خشک
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه عمارت پروین
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

برگه هلو
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه عمارت پروین
قیمت : 50,000 تومان
score score score score score

مویز
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه عمارت پروین
قیمت : 17,000 تومان
score score score score score

مغز گردو
سمنان , مهدی شهر (سنگسر) , شهمیرزاد
اقامتگاه شوکا
قیمت : 70,000 تومان
score score score score score

لواشک آلو
سمنان , مهدی شهر (سنگسر) , شهمیرزاد
اقامتگاه شوکا
قیمت : 18,000 تومان
score score score score score

لواشک آلوچه
سمنان , مهدی شهر (سنگسر) , شهمیرزاد
اقامتگاه شوکا
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

آلو خشک
سمنان , مهدی شهر (سنگسر) , شهمیرزاد
اقامتگاه شوکا
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قره قروت
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه کومه سبز
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

رب انار
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه کومه سبز
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

مربای ازگیل
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه کومه سبز
قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

لواشک
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه کومه سبز
قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

برگ زردآلو
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه کومه سبز
قیمت : 50,000 تومان
score score score score score

رب آلوجنگلی
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه کومه سبز
قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

برگ سیب
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه کومه سبز
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

آویشن
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه کومه سبز
قیمت : 60,000 تومان
score score score score score

لیف دستباف
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه کومه سبز
قیمت : 7,000 تومان
score score score score score

مربای آلبالو
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه خانه ابر
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

مربای توت خشک
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه خانه ابر
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

برگ زردآلو
سمنان , شاهرود , بسطام
اقامتگاه خانه ابر
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

گردو
سمنان , شاهرود , بیارجمند
اقامتگاه بی بی زهرا
قیمت : 60,000 تومان
score score score score score

بادام خشک
سمنان , شاهرود , بیارجمند
اقامتگاه بی بی زهرا
قیمت : 35,000 تومان
score score score score score

1 2 3 4 5 6 7 8

سامانه بومگردی بیابوم

بیابوم

گردشگری

اقامتگاه بوم گردی

رزرواسیون
اتاق ، غذا ، کالا ، رویداد ، سرویس