صفحه نخست > اقامتگاه ها > استان گیلان
استان گیلان

در این استان تعداد 48 اقامتگاه به ثبت رسیده است.
لیست اقامتگاه های این استان

کلبه جنگلی فوشه (آچق سرا)
گیلان , فومن , فومن
اقامتگاه بوم گردی کلبه جنگلی فوشه خانه‌ای بومی که در روستای
قیمت از 55,000 تومان
score score score score score

گالش کولام مهروانی اَجی و اَبا
گیلان , رودبار , رودبار
اقامتگاه بوم گردی گالش کولام مهروانی اجی و ابا خانه‌ای بومی
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

ماهی سا
گیلان , رودسر , رودسر
اقامتگاه بوم گردی ماهی سا خانه‌ای بومی که در روستای جیرگوابر
قیمت از 55,000 تومان
score score score score score

بام رودبار
گیلان , رودبار , رودبار
اقامتگاه بوم گردی بام رودبار خانه‌ای بومی که در روستای ییلاق
قیمت از 45,000 تومان
score score score score score

میکال
گیلان , سیاهکل , دیلمان
اقامتگاه بوم گردی میکال خانه‌ای روستایی است که در دل روستای
قیمت از 90,000 تومان
score score score score score

سوتکا
گیلان , فومن , ماکلوان
اقامتگاه بوم‌گردی سوتکاخانه‌ای بومی که در شهر زیبای ماکلوان
قیمت از 63,000 تومان
score score score score score

گیل خانه
گیلان , رشت , کوچصفهان
اقامتگاه بوم گردی گیل خانه خانه‌ای بومی که در روستای زیبای گ
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

آرام باران
گیلان , رودبار , رودبار
اقامتگاه بوم گردی آرام باران اقامتگاهی زیبا در دل روستای زیب
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

عمارت گیلان تاج
گیلان , رشت , سنگر
اقامتگاه بوم گردی عمارت گیلان تاج خانه ای دو طبقه به سبک زیب
قیمت از 100,000 تومان
score score score score score

فانوس
گیلان , فومن , ماکلوان
اقامتگاه بوم گردی فانوس که در مسیر فومن به ماسوله و در شهر ز
قیمت از 35,000 تومان
score score score score score

بیجار
گیلان , طوالش , تالش
اقامتگاه بوم گردی بیجار اقامتگاهی به سبک سنتی که در روستای ن
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

تختعلی
گیلان , آستارا , تالش
اقامتگاه بوم گردی تختعلی خانه‌ای بومی که در روستای زیبای داو
قیمت از 90,000 تومان
score score score score score

وارش
گیلان , رودبار , رودبار
اقامتگاه بوم گردی وارش خانه‌ای روستایی است که در دل روستای ز
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

ماه نشین
گیلان , رودبار , توتکابن
اقامتگاه بوم گردی ماه نشین خانه‌ای بومی که در روستای زیبای د
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

تی تی بوم
گیلان , سیاهکل , سیاهکل
اقامتگاه بوم گردی تی تی بوم که در روستای بالارود، شهرستان سی
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

چلسی
گیلان , ماسال , ماسال
اقامتگاه بومگردی چلسی اقامتگاهی زیبا که در روستای چلسی از تو
قیمت از 47,000 تومان
score score score score score

تلارخانه بردبار
گیلان , رشت , خمام
اقامتگاه بوم گردی تلار خانه بردبار در روستای مرزدشت شهر خمام
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

روخانکول
گیلان , رودبار , رودبار
اقامتگاه بوم‌گردی روخانکول خانه‌ای بومی که در روستای زیبای ب
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

عنبربو
گیلان , فومن , فومن
اقامتگاه بوم‌گردی عنبربو خانه‌ای بومی که در روستای شولم شهرس
قیمت از 80,000 تومان
score score score score score

باغچه مریم
گیلان , لنگرود , اتاقور
اقامتگاه بوم گردی باغچه مریم در شهر اطاقور شهرستان لنگرود، ا
قیمت از 95,000 تومان
score score score score score

گیشار
گیلان , رودسر , چابکسر
اقامتگاه بوم گردی گیشار خانه‌ای بومی است که در دل روستای زیب
قیمت از 70,000 تومان
score score score score score

دیلمای
گیلان , سیاهکل , سیاهکل
اقامتگاه بوم گردی دیلمای خانه‌ای بومی است که در دل روستای زی
قیمت از 75,000 تومان
score score score score score

کتوم
گیلان , طوالش , تالش
اقامتگاه بوم گردی کتوم خانه‌ای روستایی است که در دل روستای ز
قیمت از 37,500 تومان
score score score score score

خانه خانم بزرگ
گیلان , فومن , فومن
اقامتگاه بوم گردی خانه خانم بزرگ يك خانه روستايی با اصالت در
قیمت از 20,000 تومان
score score score score score

میلاش
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اقامتگاه بوم گردی میلاش خانه‌ای بومی که در روستای رحیم آباد
قیمت از 75,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 122
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك بنای قديمی 70 ساله با اصالت است. بنايی همكف
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 125
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك خانه روستايی با اصالت است كه در حاشيه رودخان
قیمت از 70,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 123
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه هم مانند ساير خانه های روستا، يك خانه با اصالت
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 129
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك ساختمان همكف است كه به صورت دربست اجاره داده
قیمت از 45,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 141
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه نيز يك خانه با اصالت 50 ساله يك طبقه است كه محو
قیمت از 30,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 142
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين قامتگاه يك خانه دو طبقه است كه تنها طبقه بالای آن مسكونی
قیمت از 45,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 124
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك خانه با اصالت به قدمت 70 سال است و يكی از با
قیمت از 70,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 139
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه هم يك بنای با اصالت و قديمی يك طبقه است. اين اق
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 144
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك بنای قديمی با اصالت يك طبقه است. كه قدمتي 30
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 145
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك بنای با اصالت سنتی 50 ساله دارد كه دراستان گ
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 134
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه هم از خانه‌های قديمی و با اصالت روستا بوده و در
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 120
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك خانه قديمی دو طبقه دارد كه فضای درونی آن باز
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 143
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك خانه با اصالت و سنتی 40 ساله که در استان گیل
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 147
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه قدمت 50 ساله دارد و ميزبانان اين اقامتگاه يك ات
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

گلبند
گیلان , رودبار , رودبار
اقامتگاه بوم گردی گلبند اقامتگاهی زیبا در دل طبیعت روستای می
قیمت از 70,000 تومان
score score score score score

شمشاد
گیلان , رودبار , رودبار
اقامتگاه بوم گردی شمشاد اقامتگاهی زیبا در دل جنگل واقع در رو
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

دیل باب
گیلان , رشت , کوچصفهان
اقامتگاه بوم گردی دیل باب اقامتگاهی زیبا با حال و هوای دلنشی
قیمت از 117,000 تومان
score score score score score

بومگردی حاج حسین پرویزی
گیلان , آستارا , تالش
اقامتگاه بوم گردی حاج حسین پرویزی اقامتگاهی زیبا با طراحی دل
قیمت از 70,000 تومان
score score score score score

بومگردی بهشت
گیلان , رشت , رشت
اقامتگاه بوم گردی بهشت اقامتگاهی بسیار زیبا در منطقه‌ی دنج و
قیمت از 85,000 تومان
score score score score score

گل ناز
گیلان , رضوانشهر , رضوانشهر
اقامتگاه بوم گردی گل ناز اقامتگاهی زیبا واقع در روستای رودبا
قیمت از 70,000 تومان
score score score score score

شیرین و فرهاد
گیلان , رودبار , رودبار
اقامتگاه بوم گردی شیرین و فرهاد اقامتگاهی زیبا در دل روستا ز
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

مریم گلی
گیلان , صومعه سرا , صومعه سرا
اقامتگاه بوم گردی مریم گلی اقامتگاهی زیبا به سبک دلنشین روست
قیمت از 65,000 تومان
score score score score score

گیلاکو
گیلان , رشت , کوچصفهان
اقامتگاه بوم گردی گیلاکو خانه ای بومی در دل روستای فرشم که م
قیمت از 85,000 تومان
score score score score score

سامانه رزرواسیون بیابوم

بیابوم

گردشگری

اقامتگاه بوم گردی

رزرواسیون
اتاق ، غذا ، کالا ، رویداد ، سرویس