صفحه نخست > اقامتگاه ها > استان گیلان
استان گیلان

در این استان تعداد 19 اقامتگاه به ثبت رسیده است.
لیست اقامتگاه های این استان

گالش کولام مهروانی اَجی و اَبا
گیلان , رشت , رشت
این اقامتگاه قدیم روستایی در حاشیه رودخانه خروشان سفیدرود و
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

باغچه مریم
گیلان , لنگرود , اتاقور
ساختمان اقامتگاه قدمتی 80 ساله دارد و به دست بهره بردار آنجا
قیمت از 95,000 تومان
score score score score score

میلاش
گیلان , رودسر , رحیم آباد
این اقامتگاه از یک ساختمان دو واحده همکف تشکیل شده است که هر
قیمت از 0 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 122
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك بنای قديمی 70 ساله با اصالت است. بنايی همكف
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 125
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك خانه روستايی با اصالت است كه در حاشيه رودخان
قیمت از 70,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 123
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه هم مانند ساير خانه های روستا، يك خانه با اصالت
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 129
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك ساختمان همكف است كه به صورت دربست اجاره داده
قیمت از 45,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 141
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه نيز يك خانه با اصالت 50 ساله يك طبقه است كه محو
قیمت از 30,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 142
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين قامتگاه يك خانه دو طبقه است كه تنها طبقه بالای آن مسكونی
قیمت از 45,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 124
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك خانه با اصالت به قدمت 70 سال است و يكی از با
قیمت از 70,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 139
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه هم يك بنای با اصالت و قديمی يك طبقه است. اين اق
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 144
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك بنای قديمی با اصالت يك طبقه است. كه قدمتي 30
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 145
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك بنای با اصالت سنتی 50 ساله دارد كه دراستان گ
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 134
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه هم از خانه‌های قديمی و با اصالت روستا بوده و در
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 120
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك خانه قديمی دو طبقه دارد كه فضای درونی آن باز
قیمت از 50,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 143
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه يك خانه با اصالت و سنتی 40 ساله که در استان گیل
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

دهكده ديورود كد 147
گیلان , رودسر , رحیم آباد
اين اقامتگاه قدمت 50 ساله دارد و ميزبانان اين اقامتگاه يك ات
قیمت از 60,000 تومان
score score score score score

گیشار
گیلان , رودسر , چابکسر
این اقامتگاه یک خانه با معماری کاملا سنتی است که دارای دو طب
قیمت از 70,000 تومان
score score score score score

دیلمای
گیلان , سیاهکل , سیاهکل
این اقامتگاه یک بنای همکف که دارای سه اتاق است. آشپزخانه این
قیمت از 75,000 تومان
score score score score score

سامانه بومگردی بیابوم

بیابوم

گردشگری

اقامتگاه بوم گردی

رزرواسیون
اتاق ، غذا ، کالا ، رویداد ، سرویس