صفحه نخست > غذاها
1034 غذا

دیگی
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه کلوت کویر
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

قیمت : 18,000 تومان
score score score score score

قیمت : 35,000 تومان
score score score score score

آش کشک
کرمان , فهرج , فهرج
اقامتگاه مهر سلطان
قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

قاتوق
کرمان , فهرج , فهرج
اقامتگاه مهر سلطان
قیمت : 17,000 تومان
score score score score score

خورشت قیمه
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریسه
قیمت : 17,000 تومان
score score score score score

رشته پلو
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه خانه پدری
قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قیمت : 30,000 تومان
score score score score score

قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

قیمت : 50,000 تومان
score score score score score

مانی پلو
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه خانه پدری
قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

صبحانه بومی
سمنان , دامغان , دامغان
اقامتگاه خانه پدری
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

قیمت : 3,500 تومان
score score score score score

قیمت : 2,000 تومان
score score score score score

قیمت : 2,500 تومان
score score score score score

قیمت : 2,500 تومان
score score score score score

قیمت : 2,500 تومان
score score score score score

آبگوشت
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

کشک بادمجان
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه فانوس کویر
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

کشک بادمجان
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه کلوت کویر
قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

قوروتی
سمنان , شاهرود , شاهرود
اقامتگاه کلوت کویر
قیمت : 10,000 تومان
score score score score score

صبحانه بومی
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریسه
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

کشک بادمجان
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریواس
قیمت : 17,000 تومان
score score score score score

تخم مرغ، قورمه محلی
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریواس
قیمت : 22,000 تومان
score score score score score

قورمه محلي
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریواس
قیمت : 40,000 تومان
score score score score score

آش جو
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریواس
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

شربت آب لیمو لیوانی
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریواس
قیمت : 5,000 تومان
score score score score score

شربت خاکشیر گلاب لیوانی
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریواس
قیمت : 6,000 تومان
score score score score score

دمنوش زعفران گلاب
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه ریواس
قیمت : 8,000 تومان
score score score score score

بز قرمه مخصوص
کرمان , راور , راور
اقامتگاه سبلو
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

کشک بادمجان
کرمان , راور , راور
اقامتگاه سبلو
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

آبگوشت کوفته
کرمان , راور , راور
اقامتگاه سبلو
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

جوجه کباب
کرمان , راور , راور
اقامتگاه سبلو
قیمت : 16,000 تومان
score score score score score

صبحانه بومی
کرمان , راور , راور
اقامتگاه سبلو
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

قیمت : 3,000 تومان
score score score score score

قیمت : 3,000 تومان
score score score score score

قیمت : 3,000 تومان
score score score score score

قیمت : 3,000 تومان
score score score score score

قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

قیمت : 18,000 تومان
score score score score score

قیمت : 18,000 تومان
score score score score score

قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

صبحانه بومی
کرمان , کرمان , کرمان
اقامتگاه نبکا
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

بزقورمه
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

کشک بادمجان
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

دمپختک
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

آبگوشت
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 25,000 تومان
score score score score score

صبحانه
کرمان , زرند , زرند
اقامتگاه تیفیک
قیمت : 20,000 تومان
score score score score score

قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

قیمت : 15,000 تومان
score score score score score

کله جوش
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

اشکنه
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

چلو خورشت قورمه سبزی
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 17,000 تومان
score score score score score

کشک بادمجان
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 12,000 تومان
score score score score score

زرشک پلو با مرغ
کرمان , شهر بابک , شهر بابک
اقامتگاه خان نسا
قیمت : 18,000 تومان
score score score score score

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

سامانه بومگردی بیابوم

بیابوم

گردشگری

اقامتگاه بوم گردی

رزرواسیون
اتاق ، غذا ، کالا ، رویداد ، سرویس