صفحه نخست > غذاها
664 غذا

اقامتگاه شب‌های پر ستاره
خورشت بادمجان
قیمت : 18,000 تومان

اقامتگاه نخلستان کویر
قرمه سبزی
قیمت : 20,000 تومان

اقامتگاه مهر سلطان
آش کشک
قیمت : 10,000 تومان

اقامتگاه ریسه
خورشت قیمه
قیمت : 17,000 تومان

اقامتگاه ریسه
صبحانه بومی
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه ریواس
کشک بادمجان
قیمت : 17,000 تومان

اقامتگاه ریواس
تخم مرغ- قورمه محلی
قیمت : 22,000 تومان

اقامتگاه ریواس
آش جو
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه ریواس
شربت آب لیمو لیوانی
قیمت : 5,000 تومان

اقامتگاه ریواس
شربت خاکشیر گلاب لیوانی
قیمت : 6,000 تومان

اقامتگاه ریواس
دمنوش زعفران گلاب
قیمت : 8,000 تومان

اقامتگاه سبلو
بز قرمه مخصوص
قیمت : 20,000 تومان

اقامتگاه سبلو
کشک بادمجان
قیمت : 12,000 تومان

اقامتگاه سبلو
آبگوشت کوفته
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه سبلو
جوجه کباب
قیمت : 16,000 تومان

اقامتگاه سبلو
صبحانه بومی
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه سبلو
آلاله لیوانی
قیمت : 3,000 تومان

اقامتگاه سبلو
آویشن لیوانی
قیمت : 3,000 تومان

اقامتگاه سبلو
بابونه لیوانی
قیمت : 3,000 تومان

اقامتگاه سبلو
گل گاو زبان لیوانی
قیمت : 3,000 تومان

اقامتگاه شب‌های پر ستاره
زرشک پلو و مرغ
قیمت : 20,000 تومان

اقامتگاه شب‌های پر ستاره
خورشت قیمه
قیمت : 18,000 تومان

اقامتگاه شب‌های پر ستاره
خورشت قرمه سبزی
قیمت : 18,000 تومان

اقامتگاه مهر سلطان
قاتوق
قیمت : 17,000 تومان

اقامتگاه مهر سلطان
صبحانه بومی
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه نبکا
صبحانه بومی
قیمت : 20,000 تومان

اقامتگاه تیفیک
بزقورمه
قیمت : 25,000 تومان

اقامتگاه تیفیک
کشک بادمجان
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه تیفیک
دمپختک
قیمت : 12,000 تومان

اقامتگاه تیفیک
آب گوشت
قیمت : 25,000 تومان

اقامتگاه تیفیک
صبحانه
قیمت : 20,000 تومان

اقامتگاه تیفیک
آلاله
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه تیفیک
مرزن جوش
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه تیفیک
گاوزبان
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه خان نسا
کله جوش
قیمت : 12,000 تومان

اقامتگاه خان نسا
اشکنه
قیمت : 12,000 تومان

اقامتگاه خان نسا
خورشت قورمه سبزی
قیمت : 17,000 تومان

اقامتگاه خان نسا
کشک بادمجان
قیمت : 12,000 تومان

اقامتگاه خان نسا
زرشک پلو با مرغ
قیمت : 18,000 تومان

اقامتگاه خان نسا
آبگوشت
قیمت : 30,000 تومان

اقامتگاه ریسه
کشک بادمجان
قیمت : 13,000 تومان

اقامتگاه ریسه
بز قورمه
قیمت : 17,000 تومان

اقامتگاه ریسه
کشک مغز
قیمت : 13,000 تومان

اقامتگاه ریسه
آبگوشت
قیمت : 20,000 تومان

اقامتگاه نخلستان کویر
قیمه بادمجان
قیمت : 20,000 تومان

اقامتگاه نخلستان کویر
قیمه
قیمت : 18,000 تومان

اقامتگاه ناصر لشکر
ترشی
قیمت : 2,500 تومان

اقامتگاه ناصر لشکر
سالاد
قیمت : 2,000 تومان

اقامتگاه ناصر لشکر
سبزی محلی
قیمت : 1,500 تومان

اقامتگاه ناصر لشکر
ماست
قیمت : 1,000 تومان

اقامتگاه ناصر لشکر
دوغ
قیمت : 2,500 تومان

اقامتگاه دلفارد
صبحانه بومی
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه دلفارد
صبحانه غیر بومی
قیمت : 10,000 تومان

اقامتگاه سرای جام
نیمرو
قیمت : 4,500 تومان

اقامتگاه سرای جام
کره و پنیر
قیمت : 5,500 تومان

اقامتگاه آشینگ
مخلفات غذا: ترشیجات
قیمت : 1,500 تومان

اقامتگاه آشینگ
مخلفات غذا: ماست محلی
قیمت : 1,500 تومان

اقامتگاه عمارت پروین
صبحانه غیر بومی
قیمت : 10,000 تومان

اقامتگاه عمارت پروین
دلستر
قیمت : 3,500 تومان

اقامتگاه عمارت پروین
ترشی
قیمت : 2,500 تومان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12