دات نت نیوک
صفحه نخست > غذاها
426 غذا

اقامتگاه ناصر لشکر
دیگی
قیمت : 25,000 تومان

اقامتگاه توران گشت
صبحانه بومی
قیمت : 10,000 تومان

اقامتگاه قلعه امیر خان
کشک بادمجان
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه قلعه امیر خان
کله جوش
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه قلعه امیر خان
صبحانه بومی
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه قلعه امیر خان
صبحانه غیر بومی
قیمت : 12,000 تومان

اقامتگاه سرای جام
سبزی پلو با گوشت گوسفند
قیمت : 25,000 تومان

اقامتگاه سرای جام
ته جین گرمساری
قیمت : 25,000 تومان

اقامتگاه سرای جام
کله پاچه
قیمت : 30,000 تومان

اقامتگاه سرای جام
دیگی
قیمت : 25,000 تومان

اقامتگاه سرای جام
عسل طبیعی
قیمت : 3,000 تومان

اقامتگاه پدر سالار
ته چین گرمساری
قیمت : 20,000 تومان

اقامتگاه بی بی شریفه
چلو گوشت
قیمت : 20,000 تومان

اقامتگاه بی بی شریفه
دیگی
قیمت : 20,000 تومان

اقامتگاه بی بی شریفه
آبگوشت
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه بی بی شریفه
کشک بادمجان
قیمت : 10,000 تومان

اقامتگاه بی بی شریفه
کتلت
قیمت : 12,000 تومان

اقامتگاه بی بی شریفه
صبحانه بومی
قیمت : 10,000 تومان

اقامتگاه قلعه امیر خان
خورشت قیمه
قیمت : 17,000 تومان

اقامتگاه قلعه امیر خان
خورشت قورمه سبزی
قیمت : 17,000 تومان

اقامتگاه قلعه امیر خان
چلو گوشت
قیمت : 20,000 تومان

اقامتگاه قلعه امیر خان
دیگی
قیمت : 25,000 تومان

اقامتگاه قلعه امیر خان
آبگوشت
قیمت : 20,000 تومان

اقامتگاه قلعه امیر خان
لوبیای چشم بلبلی
قیمت : 17,000 تومان

اقامتگاه قلعه امیر خان
کوکو سیب زمینی همراه با آش
قیمت : 17,000 تومان

اقامتگاه توران گشت
صبحانه غیر بومی
قیمت : 10,000 تومان

اقامتگاه خان سر
ته چین
قیمت : 30,000 تومان

اقامتگاه خان سر
دیگی
قیمت : 30,000 تومان

اقامتگاه خان سر
خورشت فسنجان
قیمت : 30,000 تومان

اقامتگاه خان سر
مرغ
قیمت : 30,000 تومان

اقامتگاه خان سر
ته چین مرغ
قیمت : 30,000 تومان

اقامتگاه خان سر
جوجه کباب
قیمت : 25,000 تومان

اقامتگاه خان سر
صبحانه بومی
قیمت : 10,000 تومان

اقامتگاه عمارت حاجی بابا
دیگی
قیمت : 30,000 تومان

اقامتگاه عمارت حاجی بابا
ته چین
قیمت : 30,000 تومان

اقامتگاه عمارت حاجی بابا
خورشت فسنجان
قیمت : 30,000 تومان

اقامتگاه عمارت حاجی بابا
مرغ
قیمت : 25,000 تومان

اقامتگاه عمارت حاجی بابا
ته چین مرغ
قیمت : 25,000 تومان

اقامتگاه عمارت حاجی بابا
جوجه کباب
قیمت : 25,000 تومان

اقامتگاه عمارت حاجی بابا
صبحانه بومی
قیمت : 10,000 تومان

اقامتگاه عمارت حاجی بابا
دمنوش آویشن
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه عمارت حاجی بابا
چای نعناع
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه عمارت حاجی بابا
دمنوش گل گاوزبان
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه عمارت حاجی بابا
چای کوهی
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه عمارت حاجی بابا
دوغ محلی
قیمت : 3,000 تومان

اقامتگاه گرگاک
جوجه کباب
قیمت : 16,000 تومان

اقامتگاه گرگاک
پلو گوشت زرند
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه گرگاک
کشک بادمجان
قیمت : 8,500 تومان

اقامتگاه گرگاک
کشک گردو
قیمت : 9,500 تومان

اقامتگاه گرگاک
خورشت قیمه
قیمت : 10,000 تومان

اقامتگاه گرگاک
خورشت قورمه سبزی
قیمت : 10,000 تومان

اقامتگاه گرگاک
صبحانه بومی
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه ماه بوم
خورشت قیمه
قیمت : 6,000 تومان

اقامتگاه ماه بوم
خورشت قورمه سبزی
قیمت : 5,000 تومان

اقامتگاه ماه بوم
زرشک پلو با مرغ
قیمت : 10,000 تومان

اقامتگاه ماه بوم
جوجه کباب با برنج ایرانی
قیمت : 12,000 تومان

اقامتگاه ماه بوم
صبحانه بومی
قیمت : 10,000 تومان

اقامتگاه گل کبگوئیه
بزقرمه
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه گل کبگوئیه
آبگوشت
قیمت : 15,000 تومان

اقامتگاه گل کبگوئیه
بزباش
قیمت : 10,000 تومان

1 2 3 4 5 6 7 8