صفحه نخست > رویدادها
26 رویداد

اقامتگاه ستاره کویر چاه جام
تور کویر سمنان
هر نفر - قیمت از : 165,000 تومان

هر نفر - قیمت از : 10,000 تومان

اقامتگاه سرای جام
تور آفرود
هر نفر - قیمت از : 250,000 تومان

اقامتگاه فانوس کویر
برنامه شتر سواری
هر نفر - قیمت از : 10,000 تومان

اقامتگاه کومه سبز
برنامه طبیعت‌گردی
هر نفر - قیمت از : 25,000 تومان

اقامتگاه خانه خشتی
شب یلدا
هر نفر - قیمت از : 60,000 تومان

اقامتگاه قلعه امیر خان
برنامه چهارشنبه‌سوری
هر نفر - قیمت از : 80,000 تومان

اقامتگاه قلعه امیر خان
برنامه شب یلدا
هر نفر - قیمت از : 80,000 تومان

اقامتگاه قلعه امیر خان
برنامه سفره هفت سین
هر نفر - قیمت از : 80,000 تومان

اقامتگاه فانوس کویر
آفرود
هر نفر - قیمت از : 20,000 تومان

هر نفر - قیمت از : 10,000 تومان

اقامتگاه روشن دون
برنامه چهارشنبه‌سوری
هر نفر - قیمت از : 10,000 تومان

اقامتگاه روشن دون
برنامه جشن تحویل سال
هر نفر - قیمت از : 20,000 تومان

اقامتگاه تیوی‌تک
تور عشایری
هر نفر - قیمت از : 100,000 تومان

اقامتگاه مهکده
تور جنگل ابر یک روزه
هر نفر - قیمت از : 30,000 تومان

اقامتگاه مهکده
تور جنگل ابر دوروزه
هر نفر - قیمت از : 85,000 تومان

هر نفر - قیمت از : 20,000 تومان

اقامتگاه رویای کویر
آفرود
هر نفر - قیمت از : 100,000 تومان

اقامتگاه عمارت فینسک
تور آفرود
هر نفر - قیمت از : 150,000 تومان

اقامتگاه خانه ابر
تور طبیعت‌گردی
هر نفر - قیمت از : 130,000 تومان

هر نفر - قیمت از : 20,000 تومان

اقامتگاه آسیاکده
برنامه تهيه نان به روش سنتی
هر نفر - قیمت از : 25,000 تومان

هر نفر - قیمت از : 20,000 تومان

اقامتگاه آسیاکده
برنامه تهيه ماست به روش سنتی
هر نفر - قیمت از : 10,000 تومان

اقامتگاه آسیاکده
برنامه تهيه دوغ به روش سنتی
هر نفر - قیمت از : 5,000 تومان

اقامتگاه روشن دون
برنامه گردش محلی
هر نفر - قیمت از : 70,000 تومان