دات نت نیوک
صفحه نخست > اقامتگاه
اقامتگاه -

واقع در منطقه - استان - شهرستان -

آدرس: -
نزدیکترین شهر: -
نوع اقلیم: -
تعداد اتاق: -
 • ImageRenderJpeg.ashx?ImageUrl=70/2/1/1ghich.jpg

  تصویر شماره 1
 • ImageRenderJpeg.ashx?ImageUrl=70/2/1/راه روه اقامتگاه.JPG

  تصویر شماره 2
 • ImageRenderJpeg.ashx?ImageUrl=70/2/1/سر در اتاق موزه تو در تو.JPG

  تصویر شماره 3
 • ImageRenderJpeg.ashx?ImageUrl=70/2/1/سر در اتاق موزه در اتاق تو در تو.JPG

  تصویر شماره 4
 • ImageRenderJpeg.ashx?ImageUrl=70/2/1/سر در اقامتگاه.JPG

  تصویر شماره 5
 • ImageRenderJpeg.ashx?ImageUrl=70/2/1/ورودی اقامتگاه و موزه.JPG

  تصویر شماره 5


اطلاعات عمومی منطقه
معرفی: -
وضعیت جانوران و حشرات موذی و مزاحم(توصیه ها): -
امکانات منطقه: -
توضیحات: -

اطلاعات عمومی اقامتگاه
مدیر/مسئول اقامتگاه: -
شرایط پذیرش و رزرواسیون:
زمان/ساعت تحویل: -
ساعت تخلیه: -
روزها/ایام عدم فعالیت اقامتگاه: -
ساعات مراجعه جهت پذیرش: -
شماره تماس: -
مقررات پذیرش و استفاده از اقامتگاه: -
اجازه کشیدن سیگار: -
اجازه داشتن حیوانات در اقامتگاه: -
امکانات اقامتگاه:
امکانات رایگان: -
امکانات غیر رایگان: -
شرح مسیرهای دسترسی به اقامتگاه:
زمینی: -
ریلی: -
هوایی: -
دریایی: -
دسترسی به حمل و نقل عمومی:
نزدیک ترین فرودگاه به اقامتگاه: - -فاصله به کیلومتر: -
نزدیک ترین ایستگاه راه آهن: - -فاصله به کیلومتر: -
نزدیک ترین ایستگاه/ترمینال اتوبوس: - -فاصله به کیلومتر: -
مساحت اقامتگاه: -
متراژ فضای عمومی/پذیرایی روباز: -
متراژ فضای عمومی/پذیرایی روبسته: -
متراژ زیربنای اقامتگاه: -
مساحت حیاط: -
مساحت تراس عمومی: -
وضعیت پاکیزگی سرویس بهداشتی عمومی: -
وضعیت نظافت کلی اتاق: -
ارائه ملحفه: -
وضعیت تعویض ملحفه ها: -
وضعیت پاکیزگی سرویس بهداشتی اتاق: -
موارد استفاده شده در اقلام خواب: -
وضعیت حمام: -